Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Apie vaiko pareigas...

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

 

                        48 straipsnis. Pagrindinės vaiko pareigos ir jo atsakomybės ugdymas

            2. Vaikas privalo:

            1) gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, globoti juos senatvėje, ligos ar kitos negalios atvejais, padėti tėvams ir kitiems paramos reikalingiems šeimos nariams;

            2) gerbti pedagogus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

            3) laikytis priimtų elgesio normų mokymo, auklėjimo įstaigose, viešose vietose, darbe, buityje;

            4) gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę.

            3. Vaikas turi būti ugdomas atlikti pareigas ir pats atsakyti už savo poelgius šeimoje, mokymo bei auklėjimo įstaigose, darbe, socialinėje aplinkoje.

                        49 straipsnis. Drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonių vaikui taikymas

            1. Vaiką, vengiantį atlikti savo pareigas, už drausmės pažeidimus tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai gali atitinkamai drausminti savo nuožiūra, išskyrus fizinį ar psichinį kankinimą, kitokį žiaurų elgesį, vaiko garbės ir orumo žeminimą.

            2. Vaikui už mokymo, auklėjimo (globos) įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus gali būti taikomos drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, atitinkamas elgesio įvertinimas, kitos įstatymų nustatytos poveikio priemonės.

3. Vaikui už nuolatinius ir piktybinius teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už pavojingos (nusikalstamos) veikos padarymą, jeigu dėl jo amžiaus, sveikatos būklės ar kitų aplinkybių negalima taikyti administracinės ar baudžiamosios atsakomybės, gali būti taikomos šios auklėjamojo poveikio (drausminimo) priemonės:
1) įspėjimas;
2) įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį;
3) atidavimas tėvų ar kitų asmenų priežiūrai pagal laidavimą;
4) namų priežiūra (laisvalaikio apribojimas);
5) atidavimas į specialiąją auklėjimo ir drausmės įstaigą;

6) kitos įstatymų numatytos priemonės (atsižvelgiant į vaiko amžių, jo padaryto pažeidimo pobūdį, kitas aplinkybes).

 

Apie rūkymą...

 LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMAS

 19 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius) draudžiama:

1) visose švietimo, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

185(1) straipsnis. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti

Rūkymas vietose, kuriose pagal savivaldybių tarybų sprendimus draudžiama tai daryti, – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

 Rūkymas vietose, kuriose pagal įstatymus draudžiama tai daryti, – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

 

 Apie netinkamą elgesį ...

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė

     Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako šešiolika metų.

13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė

Nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais šio kodekso 21(1), 24, 37(1), 281, 313 ir 314 straipsniuose.

Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 142 straipsnio antrojoje dalyje, 175 straipsnyje, 1761 straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1781 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje ir 196 straipsnio antrojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).

174 straipsnis. Nedidelis chuliganizmas

Nedidelis chuliganizmas, tai yra necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai, pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį, – užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų arba administracinį areštą iki trisdešimties parų.

175 straipsnis. Nepilnamečių padarytas chuliganizmas

Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytas nedidelis chuliganizmas arba chuliganizmas, taip pat tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

176(1) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas

Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytas pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, – užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams (rūpintojams) nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6