Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

 2014 m. gruodžio mėnesį gimnazijoje baigta įgyvendinti Olweus patyčių prevencijos programa. Programa buvo įgyvendinama 16 mėnesių. Kuriant saugią aplinką gimnazijoje svarbu, kad bendradarbiautų visas gimnazijos personalas. Įgyvendinant Olweus programą įsijungė visa mokyklos bendruomenė. Padarytas darbas bus tęsiamas ir toliau.

Vykdant programą buvo atliekamos šios veiklos:

  • Organizuoti gimnazijos bendruomenės mokymai;
  • Gimnazija aprūpinta metodine medžiaga;
  • Su programa supažindinti mokinių tėvai;
  • Sistemingai vestos klasių valandėlės;
  • Mokiniai supažindinti su taisyklėmis prieš patyčias;
  • Sukurta nuobaudų patyčių atvejais tvarka;
  • Užvestas ir pildomas patyčių atvejų registracijos žurnalas;
  • Įvyko 2 mokinių apklausos;
  • Mokinių apklausos duomenis pristatyti mokytojams, mokiniams, tėvams.

 

 


 

 

OLWEUS patyčių ir smurto prevencinė programa

2013 m. ruduo – 2014 m. mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių ir smurto prevencinėje programoje. Programa remiasi 40 metų vykdomų tyrimų rezultatais ir 25 metų praktinio taikymo patirtimi. Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa. Ši programa sukurta Norvegijoje mokslininko Dan Olweus.

Pagrindinis programos tikslas: mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų kenčiančiųjų mokinių ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų panašių problemų ateityje.

Mokyklos Olweus programos instruktorius – Loreta Petrauskienė

Mokyklos Olweus programos koordinatorius – Vidmantė Makasejevienė

Mokykloje sudarytas OLWEUS programos koordinacinis komitetas:

Aušra Tvarijonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Raisa Gorovniova – mokytoja, mokymosi ir supervizijų grupės lyderė.

Rimutė Nekrašinskienė - mokytoja, mokymosi ir supervizijų grupės lyderė .

Ona Dana Mingailienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui.

Rimutė Paliulienė – mokytojo padejėja.

Vidmantė Makasejevienė – pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Gerda Jonaitienė – tėvų atstovas.

Edita Puidokaitė – tėvų atstovas.

Paulina Indrelytė – mokinių atstovas.

Reina Abdulajeva – mokinių atstovas.

Regina Valiukaitė – socialinė pedagogė.

Rasa Krikščiūnienė – psichologė asistentė.

Vidmantas Paliulis – Subačiaus seniūnas.

Mokymosi ir supervizijų grupės (MSG), kurių lyderiai Daiva Jonelytė, Vita Špokauskienė, Jūratė Petrauskienė, Raisa Gorovniova, Lina Kilienė, Elena Kaziukėnienė, Jolanta Kulnickienė, Rimutė Nekrašinskienė.

Visas mokyklos personalas kas dvi savaites renkasi į šias grupes. Grupių užsiėmimai vyksta po 90 min.

Nuo lapkričio 18-29 dienos mokykloje vykdoma anketinė apklausa mokiniams.

 

 


 

 Nuobaudų kopėčios

 Kam:

 Užtikrinti, kad mokyklos personalas taikytų teisingas, apgalvotas ir iš anksto žinomas poveikio priemones, kurios atliktų savo funkcijas, būtų garbingos bei teisiškai priimtinos.

 Kas: 

Dokumentas, kuris detaliai apibūdina poveikio priemones (=nuobaudas), kurias mokyklos personalas gali/turi taikyti, kai įvyksta patyčios (ar kitas nepriimtinas elgesys, kuriam pasikartojus jis bus įvardintas kaip patyčios).  

Nuobaudų apibūdinimai sukurti pakopomis (dėl to naudojamas “kopėčių“ terminas): pradedant nuo lengviausios poveikio priemonės bei baigiant aukščiausio lygio poveikio priemone, kurią mokykla gali taikyti.

 

 

PATVIRTINTA

Subačiaus gimnazijos direktoriaus 2014-02-24 įsakymu Nr. V1-23 

Nuobaudų kopėčios

  

Netinkamo elgesio stabdymas ir korekcinis pokalbis, kurį   vykdo mokyklos darbuotojas, pastebėjęs netinkamą elgesį. 

Korekcinis pokalbis su dviem suaugusiais (darbuotoju, sustabdžiusiu   netinkamą elgesį ir prasižengusio mokinio klasės auklėtoju). Mokinys rašo   pasiaiškinimą socialinei pedagogei. Įvykis fiksuojamas patyčių atvejų   registracijos žurnale.

Tėvų informavimas telefonu apie netinkamą mokinio elgesį. Apie   netinkamą elgesį tėvus informuoja pats mokinys, klausant klasės auklėtojai   arba socialinei pedagogei.

Pokalbis su prasižengusiu mokiniu   Vaiko gerovės komisijoje. 

Susitikimas su prasižengusio mokinio tėvais, kuriame dalyvauja Vaiko   gerovės komisija ir mokyklos direktorė. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis. Dėl netinkamo elgesio direktorės   įsakymu pareiškiamas įspėjimas. 

Mokykla kreipiasi į Viešosios tvarkos skyrių. 

Vaiko elgesio svarstymas perduodamas rajono Vaiko gerovės komisijai. 

Siūloma keisti mokymosi vietą.

Direktoriaus įsakymu šalinamas iš mokyklos.

 

 

 

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6