Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

 

Gimnazijos vizija, misija, tikslai

Priėmimo į mokyklą tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikimo tvarkos aprašas   Priedai

Bendrųjų kompetencijų, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo procesą tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Asmeninio projekto vykdymo tvarkos aprašas

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Mokytojų pavadavimo tvarkos aprašas

Aprūpinimas vadovėliais

Nusiskundimų priėmimo tvarka

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

2017 m. balandžio- gegužės mėnesiais mokykla vykdė Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau–NMPP) testus, skirtus įvertinti 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus. Nuo 2017 m. NMPP vykdomi vadovaujantis „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (4 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (6 klasė)

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m. Mokyklos ataskaita (8 klasė)

 

STANDARTIZUOTI TESTAI  2016

4 klasė

6 klasė

8 klasė

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6