Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

2020/2021 mokslo metai prasidėjo rugsėjo 1 d., pamokas 1–4 kl. mokiniai baigia birželio 9 d, 5–8 ir I–III kl. mokiniai – birželio 23 d., IV kl. mokiniai – gegužės 24 d. 

 Vykdant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokslo metai skirstomi pusmečiais. Jų trukmė: 

1-asis pusmetis: rugsėjo 1 d.–sausio 22 d.,

2-asis pusmetis: sausio 25 d.–birželio 9 d. (1–4 kl.), sausio 25 d.–birželio 23 d. (5–8, I–III kl.) , sausio 25 d.–gegužės 24 d. (IV kl.).

Socialinei-pilietinei veiklai 5–8kl. mokiniams per mokslo metus skiriama ne mažiau 10 val., I–II kl. ne mažiau kaip 15 val. Mokinių socialinė-pilietinė veikla organizuojama pagal numatytas socialinės veiklos kryptis, organizavimo principus ir būdus, siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais bei socializacijos programomis.

 

Mokiniams atostogos skiriamos:

Atostogos

Atostogų trukmė

Prasideda        

Baigiasi            

Rudens

2020-10-26

2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų)

Žiemos

2020-12-23

2021-02-15

2021-01-05    

2021-02-19    

Pavasario (Velykų)

2021-04-06 

 2021-04-09   

     

 

Pamokos pradedamos 8.00 valandą. Pamokų laikas:

pirmoje klasėje -35 minutės;

antroje – dvyliktoje (IV G) klasėse - 45 minutės.

Paskelbus ekstremalią situaciją keliančią pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

 

Pamokų laikas:

1 pam.    8.00 –   8.45

2 pam.    8.55 –   9.40

3 pam.    9.50 – 10.35

4 pam.  11.05 – 11.50

5 pam.  12.05 – 12.50

6 pam.  13.00 – 13.45

7 pam.  13.55 – 14.40

8 pam.  14.50 – 15.35

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6