Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Apie gimnaziją... 

            gimnazijos pavadinimas - Kupiškio r. Subačiaus gimnazija;

            adresas - Aukštaičių a. 10, Subačius, 40406 Kupiškio rajonas;

            mokymo kalba – lietuvių kalba;

           Direktorė – Vida Šeškuvienė, II vadybinė kategorija;

 

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Aušra Tvarijonienė, III vadybinė kategorija;

   Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja - Ona Dana Mingailienė;

 

           Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius

  Skyriaus vedėja – Rita Grinevičienė

             gimnazijos tarybos pirmininkė – Jurgita Stašiūnienė.                   

               

  2020/2021 m.m.

      Gimnazijoje mokosi 193 mokiniai:

     1-4 klasėse – 49,      5-8 klasėse – 81,      

      I-II gimnazijos klasėse – 35,       III-IV gimnazijos klasėse – 28.

    Skyriuje mokosi 1–10 klasėse 95 mokiniai.

Projektai

 Projektas ESF akademija(Europos socialinių fondų akademija). ESF akademija – tai informavimo, mokymo ir užimtumo veiklų ciklas, skirtas potencialiems pareiškėjams ir pradedamas įgyvendinti Lietuvos gimnazijose. ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, praplėsti potencialių pareiškėjų gretas, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į užimtumo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę – nuo vadovų ir mokytojų iki gimnazistų

 Mokyklos komanda sėkmingai dalyvavo Besimokančių mokyklų tinklų kūrimo projekte.

Patirtis

 Keletas įdomesnių veiklos formų

Informaciniai leidiniai tėvams, miestelio visuomenei apie mokyklos bendruomenės veiklos kryptis, tikslus, uždavinius. Lankstinukai, skrajutės, „Kronika“, kurią rašo kiekvienas, to pageidaujantis mokinys. Geografinė, socialinė gimnazijos situacija lemia tai, kad daugiau bendraujama ir bendradarbiaujama betarpiškai, informacinė veiklos sritis naudojantis informacinėmis technologijomis kol kas nėra labai aktuali. Tai plėtosis stiprėjant planuojamiems ryšiams su kitų šalių ugdymo įstaigomis.

Tėvų susirinkimai klasėse – turbūt pagrindinė ir populiariausia iš visų bendravimo formų. Nors susirinkimas yra tradicinė bendravimo forma, bet mokytojai bando organizuoti netradiciškai. Sukuriama jauki šilta aplinka, parengiami nuoširdūs kvietimai. Pvz. Vyresniųjų klasių mokinių tėvams, kurių vaikai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Susėdę prie kavos puodelio tėvai diskutuoja, drauge mokosi, drauge nagrinėja psichologinius - pedagoginius klausimus, sprendžia problemas ir kt.

Tėvai – ugdymo proceso organizatoriai. Tai - tėvų įtraukimas į mokymąsi bendradarbiaujant. Smagu, kai tėvai talkina pamokose, papildomojo ugdymo užsiėmimuose, padeda juos organizuoti.

Seminarai – diskusijos. Ruošiasi pedagogai, ruošiasi specialistai, kviečiami pareigūnai.

Tėvų dienos. Tai nėra nauja bendravimo forma, tačiau labai efektyvi. Bandome pasikviesti ir tuos tėvus, kurie nedrąsiai praveria gimnazijos duris.

Bendruomenės šventė, kurios laukia ir kuriai ruošiasi visa gimnazijos bendruomenė. Į šventę kviečiame tėvus, senelius, vaikus, mokytojus, seniūnijų darbuotojus, mokyklai talkinančių institucijų vadovus ir, kt. Organizuotos teminės bendruomenės dienos: „Mūsų šeima“, „Kaimo, kuriame gyvenu, „Deimančiukai“, „Mūsų klasė“ ir kt.

 Koncertai, konkursai, parodos, šventės, joms skirti renginiai, koncertai vyksta ne tik gimnazijoje, bet stengiamės organizuoti ir kitur. Dažnai mini koncertais pradžiuginame senelius, gyvenančius globos namuose, su religine bendruomene religines šventes pažymime Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje („Bažnyčios širdyje esi Tu  MEILĖ“, „Kartu su šv. Pranciškumi statykim ateities bažnyčią“, „Pasilik su mumis, Viešpatie“ ir kt. ). Dažnai į įvairius renginius koncertuoti, dalyvauti konkursuose, festivaliuose kviečiamas gitaristų ansamblis. Dailės būrelio narių darbai dažni įvairių ne tik respublikinių, bet ir tarptautinių konkursų nugalėtojai ir laureatai. Taip apie gimnaziją pranešame platesnei visuomenei, formuojame gimnazijos įvaizdį, mezgasi bendradarbiavimas.   

 

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6