Biudžetinė įstaiga, 191777611, Aukštaičių a. 10, Subačius, LT-40406 Kupiškio r.,  tel.: 8-459-55285, e.paštas: rastine@gimnazija.subacius.lm.lt

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis 
 
Kupiškio r. Subačiaus gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. 

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

 

2016 m.

Kupiškio rajono savivaldybė atrinkta dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo ir Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Iniciatyva savivaldybėms“, kurio pagrindinis tikslas – suteikti ekspertinę, metodinę ir kitokią pagalbą savivaldybei.

Pagalba – tai bendradarbiavimu grįstas, nedidelio biudžeto metinis projektas, nukreiptas į  pasirinktų mokyklų veiklos ir rezultatų tobulinimą. Šio bandomojo projekto metu veiklą įgyvendina ekspertų komanda, kurią sudaro kelių skirtingų sričių specialistai (asmenys, kurie yra sėkmingai ugdę mokinius su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir žemas pasiekimais, asmenys, anksčiau dalyvavę panašiuose projektuose, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, eTwinning ambasadoriai, savivaldybės, mokyklų, Švietimo mainų paramos fondo atstovai, psichologai ir kt.). Bandomasis projektas įgyvendinamas šių metų kovo – lapkričio mėnesiais.  

 

Kovo 29 d. Kupiškyje vyko eksperto T.Lagūnavičiaus paskaita „Grupiniai bazinių gebėjimų lavinimo metodai pamokoje“, kurioje dalyvavo mokyklų mokytojai ir vadovai, rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė, ŠMM atstovai. Mokytojai įpareigoti dirbti vadovaujantis ekspertų rekomendacijomis (struktūrizuoti mokomąją medžiagą, derinti išmokimo metodus su aktyviais mokymosi metodais).

 

Balandžio 18 d. ekspertai atvyks į Subačiaus gimnaziją, susitiks su mokiniais ir mokytojais, dalyvaus ugdymo procese.

Apie projekto veiklą skaitykite:

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/posukis-gerinant-mokiniu-pasiekimus-mokykloms-talkins-patyre-ekspertai

http://www.smpf.lt/lt/nauja-iniciatyva-pagalba-mokykloms-kuriose-mokiniu-pasiekimai-mazesni


Subačiaus gimnazija 2015 m dalyvavo "Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo" projekte

Per įvairias medijas ir kitus informacijos kanalus mus pasiekia vis didesni informacijos srautai, todėl gebėjimas rasti, suvokti ir kritiškai vertinti bei panaudoti informaciją, taip pat ir išreiškiant save, yra vieni svarbiausių XXI amžiaus žmogaus gebėjimų. Vaikai ir jaunimas daugiausia susiduria su medijomis, ypač internetu ir socialinėmis medijomis, ir nesunkiai išmoksta jomis naudotis. Tačiau jie dažnai stokoja gebėjimų vertinti tai, kas juos pasiekia įvairiais kanalais. Be to, ne visi vaikai turi vienodus skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Todėl mokyklos vaidmuo ugdant medijų ir informacinį raštingumą yra be galo svarbus.

Projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ vykdo Ugdymo plėtotės centras ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Jo tikslas – remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruoti medijų ir informacinį raštingumą į ugdymą, skatinti šios srities Lietuvos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą.

Paraiškas dalyvauti projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ atrankoje pateikė 176 mokyklų komandos. Į projektą atrinkta 60 mokyklų. Ekspertų grupė, įvertinusi mūsų gimnazijos:

  • motyvaciją dalyvauti projekte ir integruoti MIR į ugdymo turinį ir mokyklos gyvenimą,
  • mokyklos turimą patirtį MIR ugdymo srityje ir MIR priemonių naudojimą,
  • mokyklos komandos sudėties atitiktį paraiškos reikalavimams ir
  • teritorinį principą (pagal šalies regionus – Šiaurės, Pietų, Rytų, Vakarų ir Vidurio Lietuva),

atrinko gimnazijos komandą dalyvauti projekte.

Komandą sudaro:

  • Aušra Tvarijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  • Lina Kilienė, lietuvių kalbos mokytoja
  • Regina Valiukaitė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, socialinė pedagogė
  • Elena Kaziukėnienė, biologijos mokytoja
  • Vida Šateikienė, ekonomikos mokytoja, bibliotekininkė

 

Projektas ESF akademija(Europos socialinių fondų akademija). ESF akademija – tai informavimo, mokymo ir užimtumo veiklų ciklas, skirtas potencialiems pareiškėjams ir pradedamas įgyvendinti Lietuvos gimnazijose. ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, praplėsti potencialių pareiškėjų gretas, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į užimtumo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę – nuo vadovų ir mokytojų iki gimnazistų. 

Elektroninis dienynas

Kiekvienas sistemos vartotojas turi prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jei iškilo neaiškumų, klauskite gimnazijos administracijos.

Savaitės klausimas

Kiek laiko kasdien skiriate aktyviai fizinei veiklai (sportui, darbui sode, lauke ir pan.)?

apie 30 min. - 50%
iki 1 val. - 33.3%
1–2 val. - 16.7%
2–3 val. - 0%
daugiau negu 3 val. - 0%

Viso balsavo: 6